Zákaznícka analytika

Čo to je?

Zákaznícka analytika je spôsob získavania znalostí o správaní zákazníkov na základe analýzy dát. Žiadne dve spoločnosti nie sú rovnaké a nemajú rovnakých zákazníkov, preto vám dáta môžu ukázať správnu cestu, ako zlepšiť váš biznis.

Rozhodnutie

Zákaznícke dáta

Poznanie

Odlíšenie od konkurencie

Analytické nástroje

Zisk

5 pilierov
zákazníckej analytiky

1. Biznis analýza

Zákaznícka analytika nie je len o aplikovaní štatistických metód zameraných na analýzu dát, naopak, predstavuje kontinuálny proces. Začína biznis analýzou, ktorá preskúma a definuje problém a ukáže prístup, akým sa má vyriešiť.

2. Dáta

Základom akejkoľvek analýzy sú dáta. Dátové zdroje pritom môžu byť rôzne - existujú transakčné dáta, dáta zo senzorov pohybov, prepis telefonických nahrávok do textu, big data a iné. Pôvod dát pomáha odhaliť vzory a súvislosti biznisu a napovedá, ako sa zákazníci správajú, vďaka čomu sa môžu nastaviť presnejšie marketingové stratégie.

3. Data Science

Data Science je oblasť prepájajúca analýzu dát a biznis pohľad s cieľom správne pochopiť a analyzovať akýkoľvek typ biznis problému, napríklad zvýšenú odchodovosť zákazníkov. Proces hĺbkovej analýzy dát sa nazýva Data Mining. Najpoužívanejšie prístupy Data Science pre štruktúrované a neštruktúrované dáta sú vizualizácie, štatistická analýza, textová analytika, machine learning alebo deep learning.

4. Vizualizácia dát

Grafické zobrazenie dát a interaktivita – vizualizácia dát je základ pre rýchle rozhodovanie. Napríklad v prípade, že vedúci predajne potrebuje vedieť, v akom čase ju navštevuje koľko zákazníkov, vizualizácia s použitím teplotnej mapy poskytne prehľadnejšie informácie ako kontingenčná tabuľka.

5. Akcia

Akékoľvek poznanie a informácie o zákazníkovi získané z dát („insight“) sú zbytočné, ak sa nevyužijú v praxi. Výstupy zákazníckej analytiky poskytujú okrem iného základ definície cieľových skupín pre marketingovú automatizáciu. Napríklad využitie insightu pri tvorbe lojalitného programu alebo tvorba personalizovanej ponuky.

Playvideo

Ozvite sa nám

Tešíme sa na vašu správu

Ďakujeme za vašu správu, budeme vás kontaktovať.

Chyba